Δευ, 02 Οκτ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τροπολογία για τους συνταξιούχους. Εξαιρούνται οι ΑΙΡΕΤΟΙ!

13/7/2018

 Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο εμπόδιο συμμετοχής και προσφοράς στην τοπική δημοκρατία ανέκυψε με το αρ.20 του ν.4387/2016 (“νόμου Κατρούγκαλου”).  Άρθρο που προβλέπει ότι η σύνταξη, κύρια και επικουρική, κόβεται τελείως (100%) εάν αναληφθεί δραστηριότητα σε φορέα γενικής κυβέρνησης.  Στην παρ.3 ορίζει ρητά, δεδομένης σχετικής παραπομπής,ότι αφορά και τους Αιρετούς των ΟΤΑ. 

Η διάταξη έκτοτε αποτελεί αντικίνητρο συμμετοχής των συνταξιούχων στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, δηλαδή αποτρέπει τους συμπολίτες μας, με την πιο συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία,από την προσφορά στα κοινά. 

Το θέμα είχε αναδείξει το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” στην ΚΕΔΕ, ήδη από την ψήφισή του, και έχει απασχολήσει έκτοτε όλα τα Συνέδρια της Αυτοδιοίκησης.

Χαρακτηριστική είναι η συνάντηση, στις 8/3/2017, δεκάδων Δημάρχων με τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Πετρόπουλο, στο Γραφείο του ειδικά για το αρ.20, όπου εκείνος –σύμφωνα με δημόσιες μαρτυρίες των παρόντων- υποσχέθηκε ότι το θέμα θα διορθωθεί τάχιστα, ζήτησε δε να του ετοιμάσουν προσχέδιο σχετικής τροπολογίας, το οποίο οι Δήμαρχοι του απέστειλαν άμεσα.

 

1,5 χρόνο μετά την υπόσχεση,η τροπολογία αγνοείτο, αντί αυτής μεσολάβησαν διάφορες εγκύκλιοι,είναι όμως γνωστό ότι νομοθέτηση γίνεται από τη Βουλή και όχι μέσω εγκυκλίων.Το Ελεγκτικό Συνέδριο με Απόφασή του επιβεβαίωσε –πρακτικά πλέον– ότι όσοι αναλαμβάνουν  καθήκοντα μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (Μάιος 2016) ως Αιρετά Όργανα σε ΟΤΑ με αντιμισθία, η καταβολή της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των καθηκόντων τους.   Επεσήμανε ρητά ότι παράλειψη υποβολής σχετικής δήλωσης στο φορέα ασφάλισης από τον Αιρετό, συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του όλου του ποσού, επιβαρυμένου με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

 

Ενώ λοιπόν συζητείτο στη Βουλή ο Κλεισθένης1, δηλαδή Ν/Σ ενίσχυσης της συμμετοχής στην τοπική δημοκρατία, ακριβώς την ημέρα που η ΚΕΔΕ ήταν στο Κοινοβούλιο στην ακρόαση φορέων, στη διπλανή αίθουσα κατετέθη τροπολογία που εισήγαγε εξαίρεση στο αρ.20.

Εξαίρεση από την 100% περικοπήκαι μάλιστααναδρομικά, από το Μάιο 2016.

Η εξαίρεση, που υπογράφει και ο κ. Πετρόπουλος, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρει την ιδιαίτερη θέση που επιφυλάσσει ο συνταγματικός νομοθέτης, ότι “κρίνεται απαραίτητη η παροχή κινήτρων” για την ανάληψη των “εξέχουσας σημασίας και συνταγματικής περιωπής” θέσεων.

 

Νομίζετε ότι η Κυβέρνηση έκανε πράξη την υπόσχεσή της για ρητή διόρθωση του αρ.20 για τους Αιρετούς; Ότι υλοποίησε τις διακηρύξεις της περί ανάγκης ενίσχυσης της συμμετοχής στην πολιτική ζωή των πόλεών μας;Όχι.

Κατέθεσαν μεν την πολυαναμενόμενη τροπολογία, αλλά η εξαίρεση αφορά άλλους! Όχι την Αυτοδιοίκηση.

Αλλά και μετά την κατάθεσή της, ενώ βασικό θέμα συζήτησης στο Κοινοβούλιο ήταν η αυτοδιοικητική πολιτική ζωή, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να προσθέσει δυο λέξεις στο πεδίο εφαρμογής της, ώστε να άρει το αντικίνητρο των Αιρετών ΟΤΑ.

 

Το θετικό είναι ότι απεδείχθη πόσο ρεαλιστική και εύκολη είναι η διόρθωση του αρ.20 του “νόμου Κατρούγκαλου”, με αναδρομικότητα, αρκεί να υπάρχει κυβερνητικό ενδιαφέρον.  Μόνο που για τους Αιρετούς, κυβερνητικό ενδιαφέρον δεν υπήρξε.

 

Για την ιστορία, η τροπολογία ψηφίστηκε την 10η/7, νομοθετώντας εξαίρεση μόνο για τους συνταξιούχους στις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (Προέδρους, Αντιπροέδρους, Μέλη).  Υπήχθησαν πλέον σε άλλο σημείο του αρ.20, στην παρ.1 που προβλέπει περικοπή 60% (και όχι στην παρ.3, όπου υπάγονται οι Αιρετοί ΟΤΑ με 100% περικοπή).

Ακολουθεί το επίσημο κείμενο,όπου θα αρκούσε η Κυβέρνηση να είχε προσθέσει τις λέξεις “και τους Αιρετούς των ΟΤΑ”, όπως πριν 1,5 χρόνο, παρουσία δεκάδων Δημάρχων,τους υποσχέθηκε.