Πεμ, 29 Οκτ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Εργασίες συντήρησης βασικών οδικών αξόνων από τη Νομαρχία Πειραιά

28/8/2009
Στη συντήρηση και αναβάθμιση των βασικών οδικών αξόνων που ενώνουν το Κερατσίνι, το Πέραμα και τη Σαλαμίνα με τον Πειραιά συνολικού μήκους 10 χλμ, με γνώμονα την ασφάλεια και προστασία των πολιτών, προχωρά η Νομαρχία Πειραιά.

Το έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 633.736,44 € με χρηματοδότηση από τα ίδια έσοδα της Νομαρχίας, περιλαμβάνει δρόμους που χαρακτηρίζονται από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο βαρέων και επιβατικών οχημάτων και συγκεκριμένα :

- Το ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Πέραμα : από Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως Πορθμείο Περάματος, μέσω των οδών Λεωφόρου Ειρήνης, Καραολή & Δημητρίου και Λεωφόρου Δημοκρατίας

- Το ρεύμα κυκλοφορίας από Πέραμα προς Πειραιά : Από Πορθμείο Περάματος έως Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκσκαφές - καθαιρέσεις του παλαιού ασφαλτοτάπητα και τοποθέτηση νέου, καθαρισμούς φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων και των αγωγών υδροσυλλογής, κατασκευές νέων φρεατίων, διαγραμμίσεις, τοποθέτηση νέας σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση των παλαιών, πλακοστρώσεις σε κατεστραμμένες νησίδες, εργασίες συντήρησης - βελτίωσης των εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού και περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις για το πράσινο.

Πέραν των ανωτέρω, εργασίες στις συγκεκριμένες οδούς θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο για την επούλωση των λάκκων που τυχόν θα προκύψουν και τη συντήρηση του πρασίνου όσο και για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τον καθαρισμό των φρεατίων μετά από θεομηνίες για την αποφυγή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.