Τρι, 28 Μαρ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

3025 διορισμοί σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας

22/12/2015
Θα συνεχιστούν και το νέο έτος οι προσλήψεις μονίμων και εποχικών στην Υγεία.

Για τις αρχές του έτους έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 3.025 νέοι διορισμοί σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

Αναλυτικά θα γίνουν 585 προσλήψεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και 2.440 προσλήψεις γιατρών. Όσοι προσληφθούν ως νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι γιατροί θα υπογράψουν συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι αναμένεται να διοριστούν άμεσα στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Νέο πακέτο 3.025 μονίμων και εποχικών στην Υγεία

Θα συνεχιστούν και το νέο έτος οι προσλήψεις μονίμων και εποχικών στην Υγεία. Σύμφωνα με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα ενισχυθούν με επικουρικό προσωπικό διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

Όσοι προσληφθούν ως νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι αναμένεται να διοριστούν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της χώρας στις αρχές του 2016.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν περισσότερο είναι: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείων, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΤΕ Τεχνολογικών Ιατρικών Εργαστηρίων κ.ά.

Και 2.440 προσλήψεις γιατρών
Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την πρόσληψη 985 μόνιμων εργαζομένων στο ΕΣΥ, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες 2.440 θέσεις μόνιμων γιατρών και προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

Στην πλειονότητά τους θα καλύψουν θέσεις για ειδικότητες: γυναικολόγου, μικροβιολόγου, οδοντιάτρου, οφθαλμιάτρου, παιδιάτρου, παθολόγου, ουρολόγου, χειρουργού, καρδιολόγου, νευρολόγου, αναισθησιολόγου, ακτινολόγου, οφθαλμιάτρου κ.ά.

Στις αρχές του έτους οι προσλήψεις
Στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους θα δρομολογηθούν οι νέοι διαγωνισμοί για την πρόσληψη του μόνιμου και εποχικού προσωπικού. Αυξημένη προτεραιότητα θα δοθεί από το υπουργείο Υγείας στην κάλυψη των τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ανέφερε ότι η στρατηγική θέση του είναι η διαμόρφωση αυτόνομων τμημάτων επειγόντων περιστατικών, με εξειδικευμένους γιατρούς.


117 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αμαρουσίου - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Αμαρουσίου.

Συνολικά θα προσληφθούν εκατόν δεκαεπτά (117) άτομα ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) διάρκειας μέχρι 9,5 μηνών και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) διάρκειας μέχρι 9 μηνών, αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης, για τη λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας: 210-8056314 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00) έως και την Τρίτη 29-12-2015.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108056314-5 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00.

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, ισόγειο), των γραφείων της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου) και του Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, 1ος όροφος, Μαρούσι), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr.

14 τεχνίτες στο Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, 2 ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Τ.Κ. 40300 Φάρσαλα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2491350122, 120).

8 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Κατερίνης

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Ν. Πιερίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ) και 6 ΥΕ Εργατών/τριών Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη» (τηλ. επικοινωνίας: 2351 3 50412 - 411- 406).

Πηγή: Eλεύθερος Τύπος