Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Με 190 εκατ. ευρώ στηρίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2014-2020

30/3/2015
Με 190 εκατ. ευρώ, δημόσια δαπάνη, θα στηριχτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ θα αφορούν δράσεις «προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας», όπως «η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υποδομών, η ενίσχυση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και στις υπηρεσίες υγείας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης απομονωμένων κοινοτήτων». Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Cretu, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του ζητούσε από την Κομισιόν ενημέρωση σχετικά με το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και τη συμβολή του στην «ανασυγκρότηση του οικονομικού παραγωγικού συστήματος, στη διασφάλιση της συνέχειας και αποδοτικότητας και στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων».Στην απάντησή της η κα Cretu σημειώνει ότι «στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδύσεων, που ανέρχονται στο ποσό των 190 εκατομμυρίων ευρώ (ποσό δημόσιας δαπάνης) κατά την περίοδο 2014-2020» και τονίζει ότι «η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης έχει θέσει ως στόχο: i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των αποτελεσμάτων της περιφερειακής οικονομίας, ii) την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, iii) την ολοκλήρωση των υποδομών και των δικτύων μεταφορών, iv) την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, v) τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και vi) την προώθηση της εδαφικής συνοχής και συνεργασίας».

Καταλήγοντας στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος αναφέρεται στην προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 50 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή υπενθυμίζει ότι «πέρα από τα έργα που θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος, περαιτέρω δράσεις που υποστηρίζονται από τομεακά προγράμματα και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να συμβάλουν στην στρατηγική ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας».