Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Νομαρχίες  > Ε.Ν.Α.Ε

«Ψηφιακή Νομαρχία» για την επιμόρφωση αιρετών από την ΕΝΑΕ

2/9/2008
Συνάντηση με τον ειδικό Γραμματέα ψηφιακού σχεδιασμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Βασίλη Ασημακόπουλο είχε σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Κώστας Τάτσης.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στα πλαίσια της αξιοποίησης κονδυλίων του Μέτρου 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας για του Γ’ ΚΠΣ, το οποίο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση. σε πολίτες και επιχειρήσεις σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η ΕΝΑΕ προτίθεται να υποστηρίξει την διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών του Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ονομασία «Ψηφιακή Νομαρχία».
Αντικείμενο του έργου είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση - και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων- των αιρετών της Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχών, Νομαρχιακών Συμβούλων, κλπ), τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στη Νομαρχία. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες ενημέρωσης των αιρετών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
Η επιμόρφωση/κατάρτιση των αιρετών θα διεξαχθεί σε τρεις (3) κύκλους (Ημερίδες σε επίπεδο περιφέρειας, σε κάθε Νομαρχιακό Συμβούλιο, και σεμινάρια εθελοντικής συμμετοχής).»