Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Ολοκληρώνεται το  αποχετευτικό δίκτυο Κίρρας στο Δήμο Δελφών προϋπολογισμού 1.260.000 ευρώ

2/12/2013
Την Παρασκευή 29.11.2013 στο Δημαρχείο,  υπεγράφη  η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας» ύψους 1.260.000 ευρώ μεταξύ του Δημάρχου Δελφών Νικολάου Φουσέκη και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρείας «Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ.».

Το έργο θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου του 2014, αφού πριν απαιτείται η εκπόνηση εκ μέρους του αναδόχου της μελέτης εφαρμογής του έργου, με βάση τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Θα ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, (Απρίλιος 2015). Αφορά την τρίτη και τελευταία φάση κατασκευής της αποχέτευσης της Κίρρας. Δηλαδή την κατασκευή της αποχέτευσης στο ανατολικό τμήμα του  σύγχρονου οικισμού, που ευρίσκεται επί της  αρχαίας Κίρρας. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού οι αγωγοί της αποχέτευσης θα κατασκευαστούν επιφανειακά και υπό πίεση και για τον λόγο αυτό η μελέτη και η κατασκευή του έργου παρουσιάζουν ειδική δυσκολία και απαιτούν ειδική αντιμετώπιση.

Σημειώνουμε ότι οι δύο προηγούμενες φάσεις της αποχέτευσης της Κίρρας που είναι συμβατικές κατασκευές, έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της τρίτης φάσης της αποχέτευσης, ολοκληρώνεται η αποχέτευση της Κίρρας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΕΠΠΕΡΑΑ (Ευρωπαϊκά Κονδύλια», είναι προϋπολογισμού 1.303.800 €, εντάχτηκε για χρηματοδότηση το 2011 και δημοπρατήθηκε από το Δήμο Δελφών στις 04.12.2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας», αποτελεί το ένα από τα τέσσερα υποέργα του συνολικού έργου με τίτλο:
«Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας – Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας», συνολικού προϋπολογισμού 2.740.000 €.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:
 
« Μια ιδιαίτερα σημαντική υποδομή, η αποχέτευση του παραλιακού οικισμού  της Κίρρας βαίνει ολοκληρούμενη τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για έργο ειδικής αντιμετώπισης και δυσκολίας, αφού αφορά κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε μικρό βάθος λόγω της υπάρξεως των ερειπίων του αρχαίου οικισμού. Το έργο εντάχτηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ τους πρώτους μήνες του 2011, με αναθεώρηση της προμελέτης του, και δημοπρατήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου μας τον Δεκέμβριο του 2012, τις οποίες για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε. Με το έργο αυτό, και την δημοπράτηση του «αδελφού του» έργου αυτού της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Βιολογικού της Ιτέας τις επόμενες εβδομάδες, ολοκληρώνεται μια ακόμα σημαντική υποδομή του Δήμου Δελφών και μάλιστα στον πλέον αναπτυσσόμενο οικισμό του Δήμου μας, την Κίρρα.
Το έργο, κατά την φάση της κατασκευής του, θα υφίσταται, ορθώς, τον αρχαιολογικό έλεγχο με ευθύνη της Ι΄ ΕΠΚΑ Δελφών την οποία επίσης ευχαριστούμε για την ουσιαστική συμβολή της στην διαδικασία των εγκρίσεων που ελήφθησαν από το υπουργείο πολιτισμού στο στάδιο της ωρίμανσης του έργου.  Ο Αρχαιολογικός έλεγχος χρηματοδοτείται από ειδικό υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» ύψους 70.000 ευρώ. Εξαιτίας λοιπόν της συνολικής δυσκολίας που παρουσιάζει το έργο, ζητάμε την ανοχή και την υπομονή των Κιρραίων κατά την διάρκεια της κατασκευής του.
Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την αυτοδιοίκηση και τη Χώρα όπου οι κρατικές χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους έχουν μειωθεί κατά περίπου 65% σε σχέση με το 2009, πιστοί στις δεσμεύσεις μας, κυνηγάμε και απορροφούμε κοινοτικά κονδύλια σε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που μας αφορά, αναδεικνύοντας το Δήμο Δελφών πρωταθλητή των εντάξεων έργων στο ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια μας, επ΄ ωφελεία του Δήμου μας και των δημοτών μας ».