Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Έργα στο λιμάνι του Βόλου προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

10/11/2013
Στην αναβάθμιση του λιμανιού του Βόλου με στόχο την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, την ασφάλεια των πλοίων, την εξυπηρέτηση των τουριστών, αλλά και την καλύτερη διακίνηση των εμπορευμάτων, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS»,  προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ. 
            
           
Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Θεσσαλία», (Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 30) «Λιμένες», με δικαιούχο τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β.) Α.Ε. Αυτό έγινε γνωστό σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην έδρα της Π.Ε. Μαγνησίας, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Καλτσογιάννη, των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Πέτρου Μπατζιάκα, Κώστα Χαλέβα, Λεωνίδα Ρίνη και του προέδρου του ΟΛΒ κ. Ιωάννη Πρίγκου.
 
           
Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας έργο για τον λιμένα του Βόλου, που τον καθιστά ασφαλές, ελκυστικό, ανταγωνιστικό, ποιοτικό και φιλικό στους επισκέπτες, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί φυσικές και ηλεκτρονικές συνθήκες ασφαλείας για το λιμάνι του Βόλου, όπως ορίζονται από τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Η αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του λιμένα Βόλου για την προστασία των εργαζομένων, της πόλης του Βόλου και των επωφελούμενων από αυτό, αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
           
Παράλληλα ο περιφερειάρχης κάλεσε τον ΟΛΒ να «τρέξει» γρήγορα τις διαδικασίες, ώστε το έργο να πάρει το δρόμο της υλοποίησης και να έρθουν άμεσα τα οφέλη στην τοπική κοινωνία. Ακόμα σημείωσε ότι το έργο αυτό δημιουργεί μόχλευση στην τοπική οικονομία και θέσεις εργασίας, τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής του, όσο και κατά την μετέπειτα λειτουργία του.
            
           
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου  Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης του Λιμένος Βόλου. Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 725/04 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις με εφαρμογή του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS) καθώς και από τον Ν 3622/07 “Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 281 Α'/20-12-2007).

Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Ασφάλειας εντός του λιμένα Βόλου, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Συγκεκριμένα το έργο θα αποτελείται από:
 
•           Φυλάκιο Κεντρικής Πύλης/Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ). Οικίσκος, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης εξωτερικά.
•           Φυλάκιο Προβλήτα Νο 3.
•           Σκέπαστρο Κεντρικής Πύλης/ΚΕΑ
•           Υποσύστημα επιτήρησης με εικονολήπτες (κάμερες).
•           Θερμική κάμερα με κάλυμμα εξωτερικού χώρου και αντιθαμβωτική διάταξη.
•           Δικτυακή κινούμενη κάμερα.
•           Υποστηρικτικά χειρισμού καμερών, οθόνες και ψηφιακό υβριδικό καταγραφικό video, που θα τοποθετηθούν εντός του ΚΕΑ
•           Ηλεκτρικοί μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης (τουρνικέ-full height turnstyle)
•           Διπλός μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης (τουρνικέ-waist height)
•           Επαγωγικός αναγνώστης καρτών ελέγχου πρόσβασης
•           Αναγνώστες μακράς εμβέλειας
•           Τερματικά-τοπικοί σταθμοί ελέγχου
•           Ηλεκτροκίνητος βραχίονας (μπάρα) ελέγχου οχημάτων.
•           Σύστημα επικοινωνίας με φυλάκιο πύλης.
•           Εκτυπωτές ραβδοκώδικα (barcode)
•           Σύστημα ενδοεπικοινωνίας του ΚΕΑ με Πύλη Προβλήτα Νο 3
•           Μαγνητική πύλη (πρόσθετα της υπάρχουσας)
•           Φορητός ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων
•           Υποσύστημα ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
•           Πομποδέκτες βάσεως και φορητοί
•           Περιφράξεις
•           Θύρες εισόδου-εξόδου οχημάτων Κεντρικής Πύλης (Π1), (Π2), (Π3) και (Π4)
•           Μειωτές ταχύτητας οχημάτων (σαμαράκια)
•           Υπερυψωμένη πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων
•           Πρόσθετος φωτισμός
•           Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ)
•           Φορητοί προβολείς
•           Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος τύπου JERSEY
•           Κάτοπτρο ελέγχου οχημάτων
•           Φορητή μονάδα επιβεβαίωσης εκτέλεσης περιπόλου και σημεία ελέγχου εκτέλεσης περιπολιών
•           Διόπτρες ημέρας/νυκτός
•           Όχημα εκτέλεσης περιπολιών
•           Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός-κόμβοι διανομής-καλωδιώσεις
•           Εγκατάσταση συστημάτων
 
Αναμενόμενα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της περιμέτρου του Λιμένα Βόλου καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το λιμάνι και η αυτοματοποίηση των σχετικών διαδικασιών με την πλήρη ηλεκτρονικοποίησή τους.
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στις 25-8-2011 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή πρότασης από τον μοναδικό Δικαιούχο «ΟΛΒ Α.Ε.» στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013 στον Άξονα 1 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Θεσσαλίας» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 16 «Λιμένες».

Η πρόσκληση αφορούσε σε έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων σύμφωνα με τον (ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων – Λιμενικών Εγκαταστάσεων / κώδικας ISPS (Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Νόμος 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις»).
 
Η μελέτη εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΟΛΒ Α.Ε. στις 21-11-2012, υποβλήθηκε στις 30-11-2012 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Δ/νση Λιμενικών Υποδομών για οριστική έγκριση : εγκρίθηκε στις 11-1-2013.
Το αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου την 1-2-2013.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΟΛΒ Α.Ε. στις 6-3-2013.
Η Άδεια Δόμησης χορηγήθηκε στις 9-9-2013.
 
Η Αίτηση Χρηματοδότησης της πράξης υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή στις 25-7-2013, ενώ συμπληρωματικά στοιχεία υποβλήθηκαν στις 25-9-2013, 23-10-2013 και 30-10-2013.
 
Το έργο εντάθηκε στο ΕΣΠΑ στις 1-11-2013.