Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Ο εξοπλισμός του νέου Γ.Νοσοκομείου Κομοτηνής στα θέματα της Συνεδρίασης του Περιφ.Συμβουλίου ΑΜΘ

10/11/2013
Ττακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις 13 – 11 - 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
           

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Ιωάννη Τελλίδη είανι τα εξής:

Έγκριση  Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2.                   

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης .
 
3.                   

Συζήτηση και έγκριση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΟΠΣ 445813 ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013»
Εισηγητής: Στέλεχος Γ ΠΑΜΘ, υπεύθυνος του έργου προτεραιότητας  κ. Σοφοκλής Λαρίσης .

4.                   

Έγκριση σύναψης και σχεδίου της ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010   μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 240.000,00 €.
Εισηγήτρια : Η Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Εβρου κα. Γεωργία Νικολάου.
 

5.                   

Έγκριση  απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας .
Εισηγήτρια : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Ανδρονίκη  Κεφαλίδου.

6.                   

Αποδοχή δήλωσης παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χρυσόστομου Παπαδόπουλου ως αναπληρωματικού  μέλους της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κ. Ιωάννης Τελλίδης.
 
7.                   

Επικύρωση πρακτικού 14ης Συνεδρίασης έτους 2013, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  κ. Ιωάννης Τελλίδης.

8.                   

Συζήτηση « Κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας»
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης .
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 
 
              ΙΩΑΝΝΗΣ    ΤΕΛΛΙΔΗΣ