Κυρ, 31 Μαϊ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Aντικατάσταση  δικτύου ύδρευσης στον  Δήμο Βόρειας Κυνουρίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προϋπολογισμού 258,930.92 €

31/10/2013
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΑΣΤΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 258,930.92 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος παλαιού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Το έργο έχει σκοπό να αντικαταστήσει με καινούργιους σωλήνες, το παλαιό, φθαρμένο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία (λόγω πεπαλαιωμένων σωλήνων) δίκτυο ύδρευσης του χωριού και συνεπώς να συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών στους κατοίκους.