Τετ, 03 Ιουν 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα προϋπολογισμού πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τις ΔΕΥΑ Ναυπλίου και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

29/10/2013
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου», τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 των έργων:

«Προμήθεια – Εγκατάσταση- Θέση σε λειτουργία συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστήρα αφυδάτωσης ιλύος Κ. Η/Μ εξοπλισμού – ΕΕΛ Τολού- ΔΕΥΑ Ναυπλίου», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 221.400,00 € με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου,
«Αποχέτευση λυμάτων ΔΕΥΑΝ – Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Δρεπάνου», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 4.120.500,00 €» με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου
«Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης - Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου – Τμήμα 1 : Aποχετευτικά έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2.300.100,00 €» με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 
Η προτεινόμενη Πράξη «Προμήθεια – Εγκατάσταση- Θέση σε λειτουργία συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστήρα αφυδάτωσης ιλύος Κ. Η/Μ εξοπλισμού – ΕΕΛ Τολού- ΔΕΥΑ Ναυπλίου» αφορά στην προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού για τις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Τολού:
-Ενός φυγοκεντρικού διαχωριστήρα –ενός κοχλιομεταφορέα - μίας αντλίας τροφοδοσίας ιλύος- ενός συγκροτήματος παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη- μίας αντλίας δοσομέτρησης, ενός πιεστικού συγκροτήματος, και ενός  πίνακα διανομής ισχύος και αυτοματισμών.
 
Η προτεινόμενη Πράξη «Αποχέτευση λυμάτων ΔΕΥΑΝ – Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Δρεπάνου» αφορά την ολοκλήρωση του Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού Δρέπανου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Τα λύματα πού θα συλλέγονται από το νέο τμήμα δικτύου θα οδηγούνται στην υφισταμένη ΕΕΛ  Άργους-Ναυπλίου. Ειδικότερα, προβλέπεται κατασκευή Κ.Α.Α.,(καταθλιπτικού),μήκους L=5,55 χλμ, εσωτερικού δικτύου από σωλήνες,P.V.C.,Φ 200 -250-315 χιλ., μήκους L= 7,4 χιλ., και τριών νέων αντλιοστασίων.
 
Η προτεινόμενη Πράξη «Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης - Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου – Τμήμα 1 : Aποχετευτικά έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου» αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Μελισσίου & Καρυωτίκων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από σωλήνες Πολυπροπυλενίου (ΡΡ), διπλού δομημένου τοιχώματος, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8. Το συνολικό μήκος των δικτύων που κατασκευάζονται ανέρχεται στα 12,2 χιλιόμετρα.