Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου του  Δήμου Πύλου-Νέστορος προϋπολογισμού 600.000€

21/10/2013
Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δημήτρη Ιατρίδη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» το έργο «Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Κάμπου Χανδρινού και Κάμπου Στενωσιάς» Δήμου Πύλου-Νέστορος.
 
Η πράξη προϋπολογισμού 600.000€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 
Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από χωμάτινες τάφρους οι οποίες έχουν χαραχθεί κατά μήκος των αρδευόμενων χωραφιών, δεν είναι σταθερής διατομής και κάθε χρόνο σχεδόν θέλουν συντήρηση λόγω των χωμάτινων καταπτώσεων. Η μελέτη αποσκοπεί στην αντικατάσταση αυτών των τάφρων με επενδεδυμένη ορθογωνική τάφρο σταθερής διατομής η οποία θα χρησιμοποιείται για την άρδευση των εκατέρωθεν αυτής αγροτεμαχίων. Με αυτόν τον τρόπο η άρδευση θα πραγματοποιείται με φυσική ροή. Η άρδευση των αγροτεμαχίων θα γίνεται με την λειτουργία θυροφραγμάτων, τα οποία θα σταματούν την ροή μέσα στην τάφρο, ενώ ταυτόχρονα θα το κατευθύνουν στην αρδευόμενη έκταση.
 
Ένα ακόμα σημαντικό έργο παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Από την περιγραφή του έργου γίνεται αντιληπτό ότι θα ενισχυθεί ιδιαίτερα ο αγροτικός τομέας, καθώς η βελτίωση του αρδευτικού δικτύου θα ενισχύσει τις υπάρχουσες καλλιέργειες.
 
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και ο Δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης, εργάζονται καθημερινά προς τη βελτίωση των υποδομών σε όλα τα επίπεδα, ενισχύοντας με κάθε τρόπο τον πρωτογενή τομέα. Σε ένα Δήμο κατά βάση αγροτικό τα έργα αυτά αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης ευημερίας της περιοχής.