Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Αναπτυξιακές παρεμβάσεις από το Δήμο Κορίνθου

15/10/2013
Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου συνεχίζει να δημοπρατεί,  τόσο μεγάλα έργα σε όλο τον Καλλικρατικό μας Δήμο όσο και μικρότερης κλίμακας αλλά εξίσου σημαντικά,  με σκοπό, αυτά  να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως είναι τα  έργα στη Δημοτική Ενότητα Σολυγείας, την Δ. Ε. Σαρωνικού καθώς και την αντίστοιχη του Άσσου-Λεχαίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έργα που αφορούν  το Δημοτικό Σχολείο Σοφικού με την προσθήκη κατ΄ επέκταση νέων W.C. του παραπάνω Σχολείου, προϋπολογισμού  35.000,00 €, την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων με πλακοστρώσεις δρόμων στον Άγιο Ιωάννη  προϋπολογισμού  50.000,00€   καθώς επίσης την αποκατάσταση υδραυλάκων στην περιοχή του Άσσου -Λεχαίου συνολικής δαπάνης 73.800,00 €.

Η προσθήκη νέων W.C. του Δημοτικού στο Σοφικό και  η ανάπλαση  των κοινόχρηστων χώρων  στον Αγιο Ιωάννη, χρηματοδοτούνται από πόρους του Δήμου Κορινθίων, ενώ το ποσό της πίστωσης για την αποκατάσταση των υδραυλάκων στη Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου  προέρχεται από τη χρηματοδότηση του ΣΑΤΑ.