Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Με ΣΔΙΤ η μονάδα επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού 76.000.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

7/10/2013
Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα, συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Άρη Γιαννακίδη, του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη και του Δημάρχου Δράμας και πρόεδρο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε Κυριάκου Χαρακίδη.

Στην συνεδρίαση αποφασίστηκε η ένταξη στην διαδικασία ΣΔΙΤ της μονάδος επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, που χωροθετείται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 76.000.000,00 ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Στόχος του έργου είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας, ενώ οι εγκαταστάσεις θα έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα 150.000 τόνων περίπου και θα εξυπηρετούνται οι συνολικές ανάγκες της Περιφέρειας.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, παράλληλα με τη συμμετοχή του ιδιώτη αναδόχου. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προστίθεται στις 7 Περιφέρειες της χώρας όπου ήδη δημοπρατούνται 12 αντίστοιχα έργα, καλύπτοντας συνολικά πλέον περίπου το 60% του πληθυσμού. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και αναμένεται εντός του επόμενου διμήνου η έναρξη του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης μετά το τέλος της συνεδρίασης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη «για την αμεσότητα ικανοποίησης του αιτήματός μας για τον περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η χρηματοδότηση και η ένταξη του συγκεκριμένου έργου, της μονάδας επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, είναι καταλυτικό και καθοριστικό για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος».