Κυρ, 21 Ιουλ 2024

Covid-19: ΚΥΑ / Απόφαση για διαμοιρασμό 1,85 εκατ. ευρώ στα ΜΜΕ

28/10/2020

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η υπουργική απόφαση για διάθεση € 1.851.200 σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να μεταδώσουν μηνύματα σχετικά με την πανδημία του Covid-19.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ανάθεση της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών θα γίνει από την Προεδρία της Κυβέρνησης σε ανάδοχο που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 4754|2020.