Τρι, 26 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Βοήθεια στο Σπίτι: 45 εκατομμύρια απ’ τα λεφτά των Δήμων

12/4/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 9η Απριλίου, κατανέμεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) « ποσό ύψους 45.000.000,00 ευρώ αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 19.3.2021 Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” ».

Τα εκατομμύρια προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) όλων των Δήμων της Χώρας.

 

Της έκδοσης της Απόφασης προηγήθηκε το από 31.3.2021 1ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Να σημειωθεί ότι την Απόφαση υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός, δηλαδή η πολιτική ηγεσία, και όχι η Υπηρεσιακή Γραμματέας (μπορείτε να θυμηθείτε γιατί εδώ  )

 

Η αριθμ. 27878/9.4.2021 Απόφαση.