Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αυξάνονται οι άδειες ασθένειας τέκνων στους Δημόσιους και Δημοτικούς Υπαλλήλους (Τροπολογία)

29/1/2019

Αυξήσεις στον αριθμό των ημερών άδειας που δικαιούνται τόσο οι Δημοτικοί Υπάλληλοι όσο και εν γένει οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, για τις περιπτώσεις ασθένειας των τέκνων τους, περιλαμβάνει εκπρόθεσμη Τροπολογία  που κατετέθη το απόγευμα της Δευτέρας 28/1/2019 από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Η Τροπολογία επιφέρει μεταβολές στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007).

 

Οι ημέρες άδειας ασθένειας τέκνων αυξάνονται ειδικά για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τους μονογονείς υπαλλήλους, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν μεταβάλλονται.

 

Ειδικότερα, για τους τρίτεκνους οι ημέρες αυξάνονται κατά δύο.  Δικαιούνταν 5 και στο εξής θα δικαιούνται 7.

Για τους πολύτεκνους οι ημέρες διπλασιάζονται, διαμορφούμενες σε 10, αντί 5 που ίσχυε.

Οι μονογονείς, τέλος, θα δουν αύξηση δύο ημερών, καθώς θα δικαιούνται 8, αντί 6 που ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Σύμφωνα με όσα υπογράφουν οι κ.κ. Αλ. Χαρίτσης και Μ. Ξενογιαννακοπούλου οι άδειες αυξάνονται “στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”.

Ακολουθεί το ακριβές περιεχόμενο του κατατεθέντος άρθρου:

 

« Η παρ.8 του άρθρου 53 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και η παρ.8 του άρθρου 60 του ν.3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

“8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) ημέρες.  Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.”»

 

Η Τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”.