Πεμ, 03 Δεκ 2020
Αρχική  > Περιφέρειες

Ασυμβίβαστο Περιφερειακού Συμπαραστάτη – Τι έκρινε το ΝΣΚ

27/10/2020

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την αριθμ. 137/2020 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματός του, απάντησε σε ερώτημα που του είχε υποβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με ασυμβίβαστο του “Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”.

Ειδικότερα, το Υπουργείο είχε ρωτήσει το ΝΣΚ εάν η σύναψη σύμβασης μεταξύ κεφαλαιουχικής Εταιρείας, της οποίας ο κύριος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει επιλεγεί στο αξίωμα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, και της Περιφέρειας εντός της οποίας ο ανωτέρω έχει εκλεγεί, δημιουργεί ασυμβίβαστο του αξιώματος αυτού με τη συγκεκριμένη ιδιότητα.

Το ΝΣΚ, εν περιλήψει, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι:

Τα κωλύματα (και τα ασυμβίβαστα) που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 117 του ν.3852/2010 για την εκλογή των Περιφερειακών Αρχών, ισχύουν, κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 77 του ίδιου νόμου, αναλογικώς, και αναφορικά με αξίωμα του “Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”, που θεσμοθετήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 179.

Με την, αναλογικώς εφαρμοζόμενη, διάταξη του άρθρου 77, με την οποία θεσπίσθηκε, το όμοιας αποστολής και αρμοδιοτήτων με το ανωτέρω, αξίωμα του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”, γίνεται ευθεία παραπομπή στο άρθρο 14 του ν.3852/2010, έτσι ώστε τα σε αυτό προβλεπόμενα κωλύματα (και ασυμβίβαστα) για την εκλογή των Δημοτικών Αρχών, να ισχύουν και για το αξίωμα του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”.

Επομένως, η σύναψη σύμβασης μεταξύ κεφαλαιουχικής Εταιρείας και της Περιφέρειας, εντός της οποίας κατέχει το αξίωμα του “Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης” πρόσωπο, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανώτερο του 5 % (περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 3852/2010), δημιουργεί ασυμβίβαστο με το αξίωμα αυτό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη Γνωμοδότηση ΕΔΩ