Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

ΑΣΕΠ: Νέες καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμιών που εκκρεμούσαν λόγω εκλογών

11/7/2019

Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994.

 

Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων κατά των Πινάκων κατάταξης, στο πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από την 11η Ιουνίου 2019 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.

 

Σύμφωνα με χθεσινή Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω θα ισχύσουν τα κάτωθι:

 

Ι]Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28.3.2019, 8/3.4.2019 και 15/2.5.2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  η οποία αφορά την πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 10 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 16ηΙουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

ΙΙ]Ενστάσεις επί των νέων προσωρινών Πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, από τον Πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 13Κ/2017 (ΦΕΚ 33/19.10.2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 7.6.2019, υποβάλλονται έως και την πάροδο της17ης Ιουλίου, ημέρας Τετάρτης.

 

ΙΙΙ]Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3ΕΣ/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ.πρωτ. 22452/Δ1/7906/17.5.2019) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση της θέσης του/της Διοικητή/τριας του Οργανισμού  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8-11 & 13 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27.2.2016), όπως ισχύει, αρχίζει στις 10 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 11η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

IV]Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4ΕΣ/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 23171/Δ1/8099/22.5.2019) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8-11 & 13 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει, αρχίζει στις 10 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 18ηΙουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.