Τρι, 28 Μαρ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Αποσπασμένοι Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχων: Να μεταταγούν στους Δήμους, ζήτησε η ΚΕΔΕ

6/9/2021

Αίτημα να συμπληρωθεί το υπό ψήφιση άρθρο περί Κινητικότητας στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να παραμείνουν οι Ειδικοί Συνεργάτες στους Δήμους όπου βρίσκονται με απόσπαση, και μετά τη λήξη της θητείας, παίρνοντας μετάταξη στο Δήμο, υπέβαλε η ΚΕΔΕ στη Βουλή.

 

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το Νομοσχέδιο, στην περ.β’ της παρ.10 του αρ.20, θεσπίζει δυνατότητα  για τους Υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι με τα “παραθυράκια” της Κινητικότητας που καταργούνται  με το συγκεκριμένο άρθρο, να πάρουν μετάταξη - express στο Φορέα που είναι αποσπασμένοι.

Συγκεκριμένα ορίζει ότι « β) Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος, δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (...) ».

 

Στην ακρόαση Φορέων λοιπόν, στη 2η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, η ΚΕΔΕ, εκπροσωπούμενη από τον Δήμαρχο κ. Γρ. Κωνσταντέλλο, διατύπωσε αιτήματα επί του άρθρου 20, μεταξύ των οποίων το ένα αίτημα αφορούσε τους Ειδικούς Συνεργάτες, ως εξής:

 

« (...) Τέλος, υπάρχουν και κάποιες αντίστροφες κινήσεις οι οποίες υπάρχουν προς τους Δήμους και οι οποίες κινήσεις είναι από Υπουργεία ή από άλλους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Περιγράφονται στο άρθρο 10β. Εκεί, υπάρχουν οι περιπτώσεις όπως η συνυπηρέτηση ή οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, όπου σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν έρθει από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης προς περιφερειακούς Δήμους, οι οποίοι εκλείπουν οι λόγοι, παραδείγματος χάρη συνυπηρέτησης, και αυτοί δεν εξαιρούνται, οπότε πρέπει να γυρίσουν πίσω στις οργανικές τους θέσεις. Εμείς ΖΗΤΟΥΜΕ σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αυτοί οι Υπάλληλοι να μπορούν ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ακόμα ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ αυτής της διαδικασίας που επιβάλλει την συνυπηρέτηση ή ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ να μπορούν να παραμένουν,

δηλαδή, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ το άρθρο αυτό το 10β με το ότι: “καθώς επίσης KAI οι υπάλληλοι ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΒΑΣΕΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ στον Φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση”. (...) »

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΚΕΔΕ και γενικότερα όλων των Φορέων, στο σχετικό VIDEO