Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Απόφαση ΑΣΕΠ για διορισμούς μεταβατικά με γραπτό διαγωνισμό

25/11/2021

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με Απόφασή του, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5444/24.11.2021, καθόρισε τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την έκδοση της προκήρυξης πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Η Απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρ.43, της παρ.2 του αρ.58 και της παρ.2 του αρ.60 του ν.4765/2021.

 

Περιλαμβάνει συνολικά 36 άρθρα, στα οποία ορίζονται ζητήματα όπως για:

- τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής,

- την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και άλλες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας,

- το πως καθορίζεται ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού,

- τα στάδια του γραπτού διαγωνισμού,

- τους Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων υποψηφίων

- τα εξεταστικά κέντρα, την εποπτεία, τα απαντητικά φύλλα, τα τετράδια εξέτασης,το πρόγραμμα, την κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες, την εποπτεία αιθουσών και τον έλεγχο ταυτοτήτων, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων, την εξεταστέα ύλη, τον προσδιορισμό θεμάτων, τη διενέργεια της εξέτασης,

- τον ορισμό βαθμολογικών κέντρων, βαθμολογητών και αναβαθμολογητών, τη βαθμολόγηση των  γραπτών, την αναβαθμολόγηση,

- την εξέταση στην πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τις πρακτικές δοκιμασίες, την ξένη γλώσσα,

- τους Πίνακες βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού, τους Πίνακες υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/ προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων, τις εντάσεις, τους οριστικούς πίνακες, τις αιτήσεις θεραπείας, τις αναπληρώσεις.

 

Σημειώνεται ότι το Κεφάλαιο Β’ της Απόφασης αφορά την εξέταση ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες, στο πλήρες κείμενο της Απόφασης ΑΣΕΠ ΕΔΩ