Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Δήμοι

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ: Νέα ΚΥΑ καθορισμού τους

22/12/2018

Στην αποσύνδεση της αντιμισθίας Δημάρχων και Περιφερειαρχών από το μισθό των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων προχώρησαν οι κ.κ. Χαρίτσης και Χουλιαράκης, αντικαθιστώντας τη σχετική ΚΥΑ που οι ίδιοι είχαν εκδώσει τον Οκτώβριο.  ΄

Με τον τρόπο αυτό, στο εξής, ενδεχόμενη αύξηση των αποδοχών των κυβερνητικών Γενικών Γραμματέων, θα αφορά μόνο τα στελέχη της Κυβέρνησης και δεν θα επηρεάζει τις αποδοχές των Αιρετών της τοπικής δημοκρατίας.

 

Η τροποποιητική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5726/19.12.2018) και αντί να προβλέπει την αντιμισθία τους ως ποσοστά επί του μισθού του Γ.Γ. Υπουργείου, την προσδιορίζει με συγκεκριμένα ποσά, δηλαδή ως εξής:

 

Η αντιμισθία των Δημάρχων

- των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων σε 4.275 €,

- των Δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 3.420

- των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων σε 2.565

 

Η αντιμισθία του Περιφερειάρχη σε 4.275 €.

Η αντιμισθία του Αντιπεριφερειάρχη σε 3.206,25

και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 1.125 €.

 

O AIRETOS υπογραμμίζει ότι:

 

Α) Τα ποσά που διαβάσατε ανωτέρω είναι μεικτά.

Στην πραγματικότητα, δεδομένων των υπέρογκων κρατήσεων, φόρων κλπ, είναι πρακτικά ασυγκρίτως λιγότερα.  Εάν, επιπλέον, ληφθεί υπόψη

- το αρ.22 του ν.4488/2017 για τις αναδρομικές οφειλές Αιρετών με παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα,

- το αρ.20 του ν.4387/2016 (νόμου Κατρούγκαλου) για την 100% αναστολή της σύνταξης Αιρετών,

- η ιδιάζουσα καθημερινότητα καθηκόντων που υποχρεούται να εκτελεί ακατάπαυστα ο Αιρετός,

οι οικονομικές απολαβές μόνο αντικίνητρο αποτελούν για την ενασχόληση με την τοπική δημοκρατία σε εκείνους τους συμπολίτες μας που είναι ήδη επαγγελματικά καταξιωμένοι σε μια τοπική κοινωνία.

 

Β) H ΚΥΑ – ενώ, κατά το κυβερνητικό αφήγημα, “έχουμε βγει από τα Μνημόνια” – επικαλείται τους μνημονιακούς νόμους

Ρητώς σε αυτήν αναγράφονται οι “διατάξεις της παρ.3α του αρ.3 του ν.4051/2012 και το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Γ1.3 του ν.4093/2012”.

Άρθρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει, σε υψηλούς καταγγελτικούς τόνους.

 

Γ) Η νέα ΚΥΑ ξεκινά να ισχύει από 19 Δεκεμβρίου (δεν ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της προηγούμενης).

 

Δ) Για τις αποδοχές των Αντιδημάρχων, των Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων και των Γενικών Γραμματέων Δήμων εξακολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ του Οκτωβρίου που ορίζει ότι :

« Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο, ενώ οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το 21% αυτής.

Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου. Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων Γενικών Γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού.».