Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Απάντηση Υπ.Οικ. για καταβολή σε Δημοτικούς Υπάλληλους επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών

18/10/2021

Τι ισχύει για τη χορήγηση του επιδόματος των απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών της παρ.2 του αρ.15 του ν.4024/2011, αποτυπώνει το Υπουργείο Οικονομικών, σε έγγραφη απάντηση που απέστειλε σε Δήμο της Χώρας.

Όπως σημειώνεται, το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις των Υπαλλήλων που χορηγείται εκπαιδευτική άδεια βάσει του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει) μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας των δύο μηνών, η περικοπή του εν λόγω επιδόματος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης άδειας. Στης περιπτώσεις των Υπαλλήλων που η ως άνω άδεια χορηγείται τμηματικά, η περικοπή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, καθώς το σύνολο των ημερών απουσίας είναι μεγαλύτερο των 60 ημερών.

Η περικοπή υπολογίζεται στο 1/30 για κάθε ημέρα απουσίας λόγω εκπαιδευτικής άδειας.

 

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως δημοσιεύθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ: