Πεμ, 02 Φεβ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Αντιδήμαρχοι: Κατατέθηκε η Τροπολογία για τη θητεία τους, με αναδρομική ισχύ από 1η Αυγούστου

13/12/2021

Τους Αντιδημάρχους αφορά το άρθρο 6 της αριθμ. 1171/114 Τροπολογίας, που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 10/12  και ψηφίζεται σήμερα Δευτέρα 13/12 εντός του Νομοσχεδίου-“σκούπα”  του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Το άρθρο θεσπίζει « Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων », ορίζοντας τα εξής:

« Η θητεία των Αντιδημάρχων δύναται να παραταθεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν.3852/2010 (Α’ 87), από την ημερομηνία λήξης της έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 9ης Ιανουαρίου 2022.

Η ισχύς του πρώτου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από 1.8.2021. »

 

Υπενθυμίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είχε εκδώσει Εγκύκλιο στις 19 Νοεμβρίου, όπου για το συγκεκριμένο ζήτημα ανέγραφε πως «η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί», θέτοντας την υποσημείωση πως «Μετά τη λήξη της θητείας Αντιδημάρχου και ανεξαρτήτως αν το ίδιο πρόσωπο οριστεί εκ νέου Αντιδήμαρχος, εκδίδεται νέα Απόφαση ορισμού κατά τις διατάξεις του αρ.59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει».

 

Υπογραμμίζεται ότι η Τροπολογία περιέχει σωρεία διατάξεων για τους Αιρετούς, τις οποίες μπορείτε να δείτε κατωτέρω: