Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Άνοιξε για αιτήσεις Δήμων η Β’ Πρόσκληση χρηματοδότησης ΣΦΗΟ του Πράσινου Ταμείου

12/10/2021

Ξεκίνησε από την 11η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, η υποβολή προτάσεων Δήμων στην Β’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση «Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021.

Ο AIRETOS.GR έχει παρουσιάσει την Πρόσκληση  στις 4 Οκτωβρίου .

 

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

- 29 μικροί ηπειρωτικοί και ορεινοί Δήμοι έως 10.000 κατοίκων,

- 34 μικροί νησιωτικοί Δήμοι έως 3.500 κατοίκων,

- 15 Δήμοι που δεν υπέβαλαν πρόταση στην Α’ Πρόσκληση τον Νοέμβριο του 2020,

- τελικά 6 ενταγμένοι Δήμοι, που αιτήθηκαν το α’ δεκαήμερο Οκτωβρίου να συμπεριληφθούν στην Β’ Πρόσκληση.

 

Για κάθε Δήμο, υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας μόνο πρότασης για τη σύνταξη των ΣΦΗΟ εντός των διοικητικών του ορίων, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής, αρχής γενομένης της ημερομηνίας Απόφασης ένταξης των προτάσεων από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Επιλέξιμες προτάσεις θεωρούνται οι πλήρεις οι οποίες καλύπτουν τις τεχνικές οδηγίες των ΣΦΗΟ.

Το εκτιμώμενο ύψος χρηματοδότησης των προτάσεων ανέρχεται σε 3.000.000,00 ευρώ για το 2021, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του, ανάλογα με το συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Επαναλαμβάνουμε πως η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή προτάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου έως και Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.

 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως η Απόφαση, η Πρόσκληση, ο Οδηγός, η Λίστα των επιλέξιμων Δήμων, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται ΕΔΩ  .

Οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πράσινο Ταμείο τηλεφωνικά στο 210 -5241903 (εσωτερικό 112) και ηλεκτρονικά στο [email protected].