Δευ, 25 Μαϊ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Άνοιξαν επιπλέον 320 προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους και ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Λίστα)

15/3/2019

 

Σε συνέχεια των δύο Υπουργικών Αποφάσεων περί έγκρισης της σύναψης 1094 συμβάσεων σε ΟΤΑ, που διαβάσατε χθες στον AIRETO , το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση δύο επιπλέον εγκριτικών Αποφάσεων, που αθροιστικά αφορούν 320 συμβασιούχους.

 

 

Η πρώτη Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση (Α.Π. 18620/13.3.2019   ) αφορά την έγκριση σύναψης 216 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ και συγκεκριμένα σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν.

Η Απόφαση αναγράφει πως προκαλεί δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ (2.025.216,00 €) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η δεύτερη Υπουργική Απόφαση (Α.Π. 18405/13.3.2019  ) έχει ως αντικείμενο την έγκριση σύναψης 104 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα τριών Δήμων.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Από την Απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (975.312,00 €) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Δείτε τη λίστα με τον αριθμό συμβασιούχων που θα προσλάβει κάθε Φορέας της Αυτοδιοίκησης :