Τρι, 24 Νοε 2020
Αρχική  > Προσλήψεις

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής: 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών και 3 ΥΕ Εργατών

20/11/2020

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Α νακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (05) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για το 2020 – 2021. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής :  Δύο (2) θέσεις ΔΕ οδηγών·  Τρεις (3) θέσεις ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων·

Διαβάστε περισσότερα στο: https://diavgeia.gov.gr