Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση Υπαλλήλων: Παράταση έως και την Κυριακή για τη “συμβουλευτική συνέντευξη”

23/11/2020

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (“Απογραφή”).

Με αυτήν, το Υπουργείο ενημερώνει για την εξής παράταση της διαδικασίας:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α’

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία των αυστηρών προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού COVID 19, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη συμπλήρωση των βασικών σημείων αυτής στη φόρμα αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ) Εγκυκλίου.