Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση Υπαλλήλων: Οι νέες προθεσμίες για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας

7/12/2020

Αναπροσαρμόστηκαν τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα της αξιολογικής περιόδου έτους 2019, με Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε την 4η Δεκεμβρίου.

Από 19 Οκτωβρίου έως χθες 6 Δεκεμβρίου, ο Αξιολογητής Α’ έπρεπε να διενεργήσει τη συμβουλευτική συνέντευξη και να συμπληρώσει τα βασικά σημεία της συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης.

Από σήμερα 7 έως 13 Δεκεμβρίου, ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν απόψεις - αντιρρήσεις επί της συμβουλευτικής συνέντευξης.

Από 14 έως 31 Δεκεμβρίου, ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά.

Για τα επόμενα στάδια, ο Υπουργός παραπέμπει στην έκδοση άλλης, νεότερης, Εγκυκλίου.

 

Στην ίδια Εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις ανωτέρω ενέργειες της διαδικασίας.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του σταδίου του Α’ Αξιολογητή έως 31 Δεκεμβρίου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Διόρθωση των γενικών στοιχείων αξιολόγησης, β) Διόρθωση Β΄ Αξιολογητή.

Η υποβολή των αιτιολογημένων Αιτημάτων διόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται εκτός του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ο Υπουργός επισημαίνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας και του μέτρου παροχής εξ αποστάσεως εργασίας, προκρίνεται η διατύπωση ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/9/οικ.22306/4.12.2020 Εγκύκλιο, που απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΕΔΩ