Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αφαιρείται απ’το ΥΠΕΣ και 2η Γενική Γραμματεία – Πως εμπλέκονται οι ΟΤΑ

29/7/2019

Νέα ανατροπή στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών επιφέρει το νομοσχέδιο περί “επιτελικού Κράτους” και μάλιστα σε πεδίο αρμοδιοτήτων που αφορά άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, όπως αναλυτικά διαβάσατε στον AIRETO ( «Τα πάνω-κάτω στις Γραμματείες του ΥΠΕΣ –Σημαντικές ανακατατάξεις στις αρμοδιότητες»  ), με το π.δ. 84/17.7.2019 η Κυβέρνηση πραγματοποίησε ριζικές μεταβολές στη δομή και τις αρμοδιότητες των Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΣ.  

Μεταξύ αυτών, η αφαίρεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων από το ΥΠΕΣ, με τη μεταφορά της - ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων Φορέων - στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.


Μία βδομάδα μετά λοιπόν, συγκεκριμένα στο Ν/Σ που κατετέθη την 25η Ιουλίου, η Κυβέρνηση αφαιρεί και άλλη Γενική Γραμματεία από το ίδιο Υπουργείο.


Αυτή τη φορά τη “Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων”, η οποία, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.111 του Ν/Σ, μεταφέρεται - ως σύνολο θέσεων, προσωπικού και αρμοδιοτήτων – από το ΥΠΕΣ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 


Πρόκειται για Γραμματεία που δημιουργήθηκε το 2014 (με το π.δ. 4/2014) με σειρά αρμοδιοτήτων σχετικά με το “καυτό” θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.  

Ένα θέμα που αφορά άμεσα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, όχι μόνο δεδομένης της εκρηκτικής κατάστασης  που έχει διαμορφωθεί σε πολλές περιοχές της Χώρας, αλλά και εξαιτίας των θεσμικών ζητημάτων που προκλήθηκαν από το Μέρος Β’ του Κλεισθένη (ν.4555/2018 αρ.225 επ.)

Στις προγραμματικές του δηλώσεις  ο Υπουργός Εσωτερικών είχε επιλέξει να κάνει ειδική αναφορά στο ζήτημα των απορριμμάτων, κάνοντας λόγο για “ωρολογιακή βόμβα” που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και “αφορά την Αττική και όχι μόνο”.


Τώρα, η Γενική Γραμματεία μετακομίζει σε άλλο Υπουργείο, με το Ν/Σ να ορίζει:

« Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων που συστάθηκε με το π.δ. 4/2014 (Α’ 9) μεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, προσωπικού και αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν άρθρο υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός Εσωτερικών για τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. 

Οι δαπάνες λειτουργίας της μεταφερόμενης Γενικής Γραμματείας της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να βαρύνουν έως 31.12.2019 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το υπουργείο, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το μέρος που αφορούν τις μεταφερόμενες σε αυτό υπηρεσίες. »


Στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ δεν υπάρχει κάποια ειδική αιτιολόγηση για τη συγκεκριμένη μεταφορά, παρά μόνο η γενική αναφορά πως « θεσπίζονται ειδικές διατάξεις ως προς επιμέρους Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, που καθίστανται αναγκαίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ν/Σ


Να σημειωθεί στην Ανακοίνωση με το β’ πακέτο Γενικών Γραμματέων, ως “Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων” στο ΥΠΕΣ έχει ανακοινωθεί ο κ. Μανώλης Γραφάκος