Τετ, 22 Ιαν 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Άδειες υπαίθριου εμπορίου - λαϊκών αγορών: Ποιες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν στη Βουλή

7/12/2018

Πέντε σημεία του νόμου 4497/2017 περί πλανόδιου - στάσιμου εμπορίου και λαϊκών αγορών τροποποιήθηκαν με το τέταρτο άρθρο εκπρόθεσμης πολύ-Τροπολογίας  που ψηφίστηκε χθες 6/12 στη Βουλή.

 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν τις άδειες πωλητών, άδειες που ως γνωστόν εκδίδονται και ανανεώνονται από το Δήμο ή την Περιφέρεια ανά περίπτωση.

 

Επιγραμματικά, το νέο πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής

 

Ι]  Προβλέφθηκε η προσθήκη του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του αρ.12 του ν.4174/2013 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε διαδικασία έκδοσης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

 

ΙΙ]  Καταργήθηκε η υποχρέωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

 

ΙΙΙ] Δόθηκε η δυνατότητα σε όσους επαγγελματίες λαϊκών αγορών, καθώς και πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους, να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 δίχως να απαιτείται θεώρηση – ανανέωση.

 

IV] Προστέθηκε ως κριτήριο στο σύστημα μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Τα ανωτέρω μεταφράζονται ως τροποποιήσεις στα εξής πέντε σημεία του ν.4497/2017: στην παρ.2 του αρ.11, στην παρ.10 του αρ.20, στην περ.γ’ της παρ.1 του αρ.22, στο αρ.59 και στο Παράρτημα Ε’ αυτού.

 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ανωτέρω ρυθμίσεις διευθετούν το ζήτημα της δυσκολίας που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός δραστηριοποιούμενος στο υπαίθριο εμπόριο, αναφορικά με την εξασφάλιση ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικού ενημερότητας του αρ.12 του ν.4174/2013 και συνακόλουθα της αδυναμίας ανανέωσης των αδειών και της δραστηριοποίησής τους στο υπαίθριο εμπόριο, όπως έχει διαπιστωθεί και από την υποβολή σχετικών αιτημάτων από παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.

 

Η πολύ-Τροπολογία ψηφίστηκε, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, θετικά από το ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη ΔΗ.ΣΥ.

“Παρών” ψήφισαν η Ν.Δ., το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων, “Όχι” το Κ.Κ.Ε.