Πεμ, 03 Δεκ 2020
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Άδειες κορωνοϊού: Νέες διατάξεις για γονείς και ευπαθείς ομάδες (Νομοσχέδιο)

7/9/2020

Τα άρθρα 49 και 50 Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που κατετέθη στη Βουλή την 4η/9/2020, αφορούν τις άδειες που χορηγούνται στο Δημόσιο δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Διευκρινίζουμε ότι με το συγκεκριμένο Πολυνομοσχέδιο κυρώνονται δύο ΠΝΠ (της 10ης και της 22ας Αυγούστου), επιπλέον όμως περιλαμβάνονται και νέες πρωτοεμφανιζόμενες διατάξεις. Μεταξύ αυτών, είναι τα άρθρα 49 και 50 για τις άδειες στο Δημόσιο.

- Το αρ.49 ρυθμίζει «με όρους ασφάλειας και αντικειμενικότητας» τις προϋποθέσεις και τον τρόπο χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας Υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Το αρ.50 ορίζει θέματα χορήγησης διευκολύνσεων στους Υπαλλήλους του Δημοσίου, τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον COVID-19 και αποτυπώνει τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Επίσης, καταργεί υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις νέες.

Δείτε κατωτέρω το υπό ψήφιση νομικό πλαίσιο, όπως ακριβώς κατετέθη στο Κοινοβούλιο: