Τετ, 24 Απρ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Άδειες Δημοσίων/ Δημοτικών Υπαλλήλων: Εκδόθηκε η Εγκύκλιος εφαρμογής των νέων Νόμων

12/10/2021

Αναλυτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, έκτασης 29 σελίδων, δημοσιεύθηκε την 11η Οκτωβρίου, με αντικείμενο τις ρυθμίσεις θεμάτων αδειών Δημοσίων Υπαλλήλων βάσει του ν.4808/2021 και του ν.4830/2021  .

Χωρίζεται σε τέσσερα Κεφάλαια.

 

Το Α’ Κεφάλαιο αφορά τις άδειες και τις διευκολύνσεις των μονίμων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων με σχέση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που ρυθμίζονται με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 και εν συνεχεία με τις διατάξεις του ν.4830/2021.

Περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες:

1) άδεια πατρότητας,

2) άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου,

3) μειωμένη απασχόληση χωρίς αποδοχές,

4) λοιπές διατάξεις

 

Το Β’ Κεφάλαιο αποτελεί μία εκ νέου επισκόπηση των αδειών που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι Υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τόσο αυτών που θεσπίζονται με τα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.

Διακρίνεται στις κάτωθι Ενότητες

1) κανονική άδεια,

2) άδεια λόγω ασθένειας,

3) άδεια μητρότητας,

4) μεταγενέθλιο τμήμα άδειας μητρότητας,

5) άδεια πατρότητας,

6) άδεια φροντίδας τέκνου,

7) ειδική παροχή προστασίας μητρότητας,

8) γονική άδεια,

9) άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

10) άδεια προγεννητικών εξετάσεων,

11) άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του Υπαλλήλου, του/της συζύγου ή των τέκνων,

12) άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου,

13) άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων,

14) άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες,

15) άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές,

16) μειωμένο ωράριο

17) άδεια γάμου / συμφώνου συμβίωσης,

18) άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων,

19) άδεια πένθους,

20) άδεια χωρίς αποδοχές,

21) άδεια εξετάσεων.

 

Επιπλέον, το Κεφάλαιο Γ’ αφορά το αρ.21 του ν.4829/2021, βάσει του οποίου οι διατάξεις που αφορούν την απονομή των ηθικών αμοιβών του επαίνου και του μεταλλίου διακεκριμένων πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.

Τέλος το Κεφάλαιο Δ’ δίνει διευκρινίσεις για την ειδική άδεια 6/ 22 ημερών και το μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας.

 

Όλες οι λεπτομέρειες, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/2021 Εγκυκλίου