Σαβ, 29 Ιαν 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

92 εκατομμύρια στις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών

18/11/2021

Την απόδοση 92.000.000,00 ευρώ στις 13 Περιφέρειες της Χώρας αφορά η αριθμ. 84439/17.11.2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών.

Κατανέμονται για την εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 και για την κάλυψη δαπανών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2021-2022.

Tο Υπουργείο έλαβε υπόψη τα στοιχεία που του έστειλαν οι Περιφέρειες σύμφωνα με το αριθμ. 69143/23.9.2021 έγγραφό του  .

 

Ακολουθεί ο Πίνακας κατανομής, με τα χρήματα που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια: