Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Κοινωνία - Πολιτισμός - Περιβάλλον

( Πέμπτη 15 Ιουνίου ) ΕΥΔΗΜΟΣ: 3 έτη έργου και προσφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

9/6/2023

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» συστήθηκε στις 07/08/2020, με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με κύριο σκοπό την τοπική ανάπτυξη, την τεχνική υποστήριξη σε ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, την ανάδειξη του πολιτισμού και του τουριστικού αποθέματος, την ψηφιακή σύγκλιση, την προστασία της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». Επίσης από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, Νέος Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών», και από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Στην Εταιρεία συμμετέχουν οι Δήμοι Καρύστου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου.

Σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Ραφήνας στις 19:00 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του έργου και της προσφοράς του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα 3 έτη λειτουργίας του.