Πεμ, 23 Σεπ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

“Πράσινο φως” ΥΠΕΣ για 446 συμβασιούχους σε 38 Δήμους (Πίνακας)

29/7/2021

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 28η Ιουλίου, εγκρίθηκε:

- η πρόσληψη 61 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες και

- η σύναψη 385 συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για χρονικό διάστημα έως 1 έτος,

στους 38 Δήμους του Πίνακα που ακολουθεί, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021 ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 ως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

 

Η αριθμ. 56166/26.7.2021 Υπουργική Απόφαση και κατωτέρω ο Πίνακας με τις εγκρίσεις ανά Φορέα: