Σαβ, 24 Οκτ 2020
Αρχική  > Πολιτική

“Βοήθεια στο Σπίτι”: Ανεπαρκής η 3μηνη παράταση των συμβασιούχων

1/10/2020

Μέχρι την Πρωτοχρονιά παρατείνεται το ισχύον Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των νυν εργαζομένων του, με το αρ.29του υπό ψήφιση Ν/Σ.

Η προηγούμενη παράτασή τους, είχε δοθεί με την παρ.2 του αρ.229 του ν.4635/2019 και έληξε χθες 30η Σεπτεμβρίου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι οι συμβάσεις των εργαζομένων «παρατείνονται από τη λήξη τους», δηλαδή ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας κανονικά και τις ημέρες που ήδη τρέχουν από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και την τελική δημοσίευση του νέου Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Ως γνωστόν, παράταση συμβάσεων από την ημέρα που έληξαν με μεταγενέστερη νομοθετική παρέμβαση είναι (διαχρονικά) σύνηθες φαινόμενο στη Χώρα μας, που έχει επαναληφθεί σε αμέτρητους Νόμους.

Ο AIRETOSυπογραμμίζει πάντως ότι ο Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ (4Κ/2020) για τις 2.909 μόνιμες προσλήψεις βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ούτε καν τα προσωρινά αποτελέσματα.  Είναι μαθηματικό βέβαιο ότι μέσα στους τρεις μήνες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα ώστε οι νέοι μόνιμοι Υπάλληλοι να παρουσιαστούν στους Δήμους και να αναλάβουν υπηρεσία εντός του 2020.  Η 3μηνη παράταση είναι εμφανώς ανεπαρκής (έως ουτοπική) και θα θέλαμε να πιστεύουμε πως δεν πρόκειται παρά για εκ παραδρομής συντακτικό σφάλμα του νομοθέτη.

Ακολουθεί το ακριβές περιεχόμενο του υπό ψήφιση κατατεθέντος άρθρου:

Άρθρο 29

Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 229 του ν.4635/2019

1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 229 του ν.4635/2019 (Α΄ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η.12.2020.

2. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 ν.1518/1985, (Α΄ 30).”