Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

«Άμεσες ενέργειες» ζητά το ΥΠΕΣ από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια

3/11/2021

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιο ζητώντας «άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων», εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 2 Νοεμβρίου.

Απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και «στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού».

 

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι «μέχρι πρότινος ελάχιστοι Φορείς ανταποκρίθηκαν εγκαίρως αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης ανά τετράμηνο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων».

Γι’ αυτό, ζητά «συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα δύο τετραμήνων, ήτοι από 1.1.2021 έως 31.8.2021, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου».

 

Ειδικότερα, στο αρχείο πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σχετικά με:

- τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν εκδικασθεί από 1.1.2021 έως 31.8.2021,

- τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31.8.2021,

- λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων,

- την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου),

- την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση,

- την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε A’ βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα),

- την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε B’ βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα).

 

Επιπλέον, στοιχεία σχετικά με την αργία και ειδικότερα:

- την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου),

- την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση,

- το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα),

- τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που έχουν εξεταστεί από 1.1.2021 έως 31.8.2021,

- τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31.8.2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/6/οικ.20702/2.11.2021 Εγκύκλιο.