Πεμ, 21 Φεβ 2019
Αρχική  > Το βήμα του Αιρετού

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ

29/1/2018

Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού

 

Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η πάταξη της γραφειοκρατίας που χρόνια τώρα συνιστά τροχοπέδη για την λειτουργία των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνιμο πρόβλημα στις συναλλαγές του πολίτη με αυτές.

Όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι κάποια στιγμή, με το  αντιαναπτυξιακό γραφειοκρατικό πλέγμα διαδικασιών το οποίο εμποδίζει την ευελιξία, την ουσιαστική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, οι δαιδαλώδεις διαδικασίες, η αντιφατικότητα και η σπατάλη χρόνου και πόρων, και όχι μόνον, είναι αυτό που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Και αυτό είναι μια αλήθεια που, εδώ και δεκαετίες, επιδρά αρνητικά και στις διοικήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Όλα αυτά επιχειρείται να αλλάξουν με το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Δράσεις.

·         Δράση 1: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», με προϋπολογισμό 3,3 εκατ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 24 μήνες.

·         Δράση 2: «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», με προϋπολογισμό 23,9 εκατ. ευρώ.

·            Δράση 3: «Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας», με προϋπολογισμό 3,0 εκατ. ευρώ.

Πριν λίγες ημέρες υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για τη Δράση 1. Φορέας υλοποίησης της Δράσης 1 είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Με την προτεινόμενη Πράξη επιδιώκεται ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης αλλαγής προβλέπονται συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και Περιφερειών. Σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια θα συγκροτηθεί μια ομάδα εργαζομένων από όλες της λειτουργικές περιοχές, οι οποίοι μαζί με  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Αντιπεριφερειάρχη και το Γενικό Γραμματέα ή Εκτελεστικό  Γραμματέα του ΟΤΑ θα αποτελούν την ομάδα εφαρμογής του Προγράμματος.

Με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απλούστερες και τυποποιημένες διαδικασίες. Με ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και με παροχή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχώς αναβαθμιζόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στην πραγματοποίηση στόχων οι οποίοι για πολλά χρόνια δεν  είχαν υλοποιηθεί, αλλά είναι πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαίοι για την στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας και της αναμόρφωσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.