Κυρ, 16 Ιουν 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Ψήφος εκλογέων εξωτερικού: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή – Όλα τα ονόματα

12/10/2018

Δημοσιεύθηκε η προβλεπόμενη στον Κλεισθένη1 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε η “Επιτροπή για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.51 του Συντάγματος”.

Η αριθμ.55204/10.10.2018Απόφαση των Αλ. Χαρίτση, Ν. Κοτζιά και Μ. Ξενογιαννακοπούλου, έρχεται μετά από τρίμηνη καθυστέρηση, δεδομένου ότι το άρθρο που την προβλέπει (αρ.256 του ν.4555/2018) είναι σε ισχύ ήδη από την 19η Ιουλίου.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά µε τον αριθμό των Ελλήνων εκλογέων, που κατοικούν στο εξωτερικό, τις θεσμικές, οικονομικές, τεχνικές και πολιτικές παραμέτρους που σχετίζονται με το ζήτημα της ψήφου αυτών, τις ενδεχόμενες διαφορετικές δίκαιο πολιτικές λύσεις, που προκρίνονται για κάθε κατηγορία εκλογέων, καθώς και την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών μίας ή περισσότερων εναλλακτικών προτάσεων για την ενεργοποίηση της σχετικής συνταγματικής πρόβλεψης.

 

Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της (δηλαδή έως 10 Μαρτίου), υποβάλλοντας σχετική Έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ, έως και ένα (1) μήνα (ήτοι έως 10 Απριλίου), με νέα ΚΥΑ.

 

Η σύνθεσή της, λοιπόν, καθορίστηκε ως εξής:

1)Πρόεδρος: Κωνσταντίνος-Νικόλαος Πουλάκης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ,

2)Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ,

3)Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,

4)Mιχαήλ Τσαπόγας, Ειδικός Επιστήμονας,Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη,

5)Θεόδωρος Οικονόμου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ,

6)Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών &Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ,

7)Νικόλαος-Μιχαήλ Αλιβιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού &Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

8)Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9)  Δημοσθένης Δώδος, Συνταξιούχος Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

10)  Δανάη Κολτσίδα, Ειδική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣ, Δικηγόρος, Πολιτική Επιστήμονας,

11) Ηλίας Νικολακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εκλογικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

12) Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

ως Μέλη.

 

Σημειώνουμε ότι τα Μέλη (7) έως και (12) είναι οι ορισθέντες “έξι ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε συναφή με το έργο της Επιτροπής θέματα”, όπως περιγράφει η περ.ζ’ της παρ.3 του αρ.256 του Κλεισθένη1.

 

Επιπροσθέτως, η ΚΥΑ ορίζει τους υπαλλήλους που θα υποστηρίζουν γραμματειακά την Επιτροπή, τα περί άσκησης καθηκόντων Εισηγητών και επαναλαμβάνει την πρόβλεψη του νόμου ότι η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας από τα Μέλη της και από υπαλλήλους του ΥΠΕΣ, καθώς και να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη.

 

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι στα Μέλη της Επιτροπής, των Ομάδων Εργασίας, στους Εισηγητές και στους υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης δεν καταβάλλεται αποζημίωση.