e - ανταποκριτής

Θέλετε να φτάσουν τα καλά νέα παντού;
Αγαπάτε την πόλη, το χωριό, τη γειτονιά σας;
Θέλετε να σας δώσουν περισσότερη σημασία;
Θέλετε μήπως να εκφράσετε τη διαμαρτυρία και το παράπονο σας;
Γίνετε e-ανταποκριτές.
Στείλτε μας ειδήσεις, κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο.

Φόρμα

 

Νεάπολη- Συκιές: Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις οφειλών των πολιτών

30/11/2017
Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το δήμο Νεάπολης-Συκεών έως και σήμερα, και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους, έχουν οι πολίτες,, καθώς η προθεσμία λήγει σήμερα, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών παρέχεται από το νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017), εξέλιξη που διεκδίκησε η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη διευκόλυνση των οφειλετών στη τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων τους προς τους δήμους.

Η ρύθμιση των χρεών μπορεί να γίνει έως και 100 δόσεις, ενώ προβλέπεται και διαγραφή προσαυξήσεων.

Πρόκειται για το νόμο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει ότι:

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που βεβαιώθηκαν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
β) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%,
γ) σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά 70%,
δ) σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή 60%,
ε) σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες των Δημοτικών Ταμείων, και συγκεκριμένα:
- Δ.Ε.ΣΥΚΕΩΝ: Τηλ.: 2313.313177 (Ελπίδα Παπαδοπούλου)
- Δ.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Τηλ.: 2313.329550 (Βικτώρια Λάμπρου)
- Δ.Ε.ΠΕΥΚΩΝ – Τηλ.: 2313.502220 (Γεώργιος Χατζηαθανασίου)
 

Το βήμα του Αιρετού

Φυγή και μετανάστευση Αυτοδιοικητικών
O καταστροφικός “Κλεισθένης” των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το επόμενο κύμα αποκέντρωσης που προτείνει το Κίνημα Αλλαγής
«Σώματα που δεν ξέρουν πια πώς ν’ αγαπήσουν» (Με αφορμή τη σεξιστική επίθεση που δέχθηκε η Ρένα Δούρου)
Η πολιτική της Κυβέρνησης θα φέρει συναλλαγή και παραλυτική ισορροπία στους Δήμους

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας
rss