Τετ, 20 Φεβ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

Νέα Παράταση ΘΗΣΕΑ: Τροπολογία Κλεισθένη 1

11/7/2018
Βουλευτική τροπολογία, που μπορείτε να δείτε μόνο στον AIRETO, κατετέθη στον “Κλεισθένη Ι” και προβλέπει την εκ νέου παράταση της διάρκειας του Προγράμματος “Θησέας”.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του εν λόγω αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έληξε στις 30 Ιουνίου.
Όλα τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που λήγει, νομοθετείται εκ νέου εξάμηνη παράταση.
Έτσι και αυτή τη φορά, παρατείνεται από τη λήξη του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε κατωτέρω τη διάταξη που κατέθεσαν την 9η/7/2018 οι τρεις βουλευτές, μαζί με την Αιτιολογική της Έκθεση: