Τετ, 17 Ιουλ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Μπορούν Δημοτικοί Υπάλληλοι να προσφύγουν κατά Προκήρυξης Δ/ντων Υπουργείου ; Το Διοικητικής Ανασυγκρότησης έδωσε την απάντηση

16/9/2018
Έγγραφο απέστειλε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με το εάν Δημοτικός Υπάλληλος μπορεί να προσφύγει κατά Προκήρυξης Υπουργείου για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης.

Αφορμή της έκδοσής του υπήρξε καταγγελία/προσφυγή Δημοτικού Υπαλλήλου κατά Προκήρυξης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Το Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρει ότι η Προκήρυξη εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και αφορά στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα και ΟΧΙ στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, όπως ισχύει).

Εν συνεχεία, παραθέτει την παρ.8 του αρ.86 του Υπαλληλικού Κώδικα, επισημαίνοντας πως προκύπτει ότι δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων έχουν ΜΟΝΟ οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο Φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει).

Τέλος, το Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλεί το ΥΠΕΣ να ενημερώσει τους Δημοτικούς Υπαλλήλους για τις αντίστοιχες εφαρμοστέες διατάξεις σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

Ο AIRETOS παραθέτει κατωτέρω το έγγραφο του Υπουργείου (που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕ-ΟΤΑ), με διαγραμμένα τα προσωπικά στοιχεία του Δημοτικού Υπαλλήλου που αφορά :