Τετ, 16 Ιαν 2019
Αρχική  > Το βήμα του Αιρετού

Ειρήνη Μουστάκη, Πρώην Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Καλλιθέας

7/3/2018
Πολιτισμός και Ανάπτυξη


Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης αναδεικνύονται και νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες στηρίζονται στον πολιτισμό, με σκοπό να συμβάλλουν στο αναπτυξιακό κλίμα.
Η πρόοδος στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας αύξησε τη ζήτηση σε πολιτιστικά αγαθά και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο κοινό, μια νέα δυναμική αγορά σε τομείς της οικονομίας, οι οποίες αφορούν τον χώρο του πολιτισμού και έτσι το πολιτιστικό μας απόθεμα μαζί με τη σύγχρονη πολιτιστική καλλιτεχνική κ πνευματική δημιουργία μπορούν να γίνουν η βάση μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Απαιτείται βέβαια κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα χρειαστεί κίνητρα για την επένδυση σε αυτό.

Ο συνδυασμός πολιτισμού - τουρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει στην θεαματική τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Η συνέργεια φορέων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της δημιουργικής βιομηχανίας, μπορούν να γίνουν η βάση μιας ιδιαίτερα δυναμικής δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη. Η ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, ο τουρισμός, οι τέχνες, οι νέες τεχνολογίες, η εκδοτική δραστηριότητα, η παραγωγή, η παροχή και η διανομή προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού απαιτούν ένα πλέγμα πολλών επιχειρήσεων, προμηθευτών και πολλών επαγγελματιών, που σημαίνει δημιουργία θέσεων εργασίας, καταπολέμηση της ανεργίας, την αύξηση δηλ. της απασχόλησης.

Ο πολιτισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες επομένως μπορούν να συγκροτήσουν δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλο απόθεμα πολιτισμού και πολιτιστικής δημιουργίας, απουσιάζει όμως το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον για την υποστήριξή τους και εδώ έρχεται ο ρόλος του κράτους για την στήριξή τους με φορολογικά και άλλα κίνητρα αλλά και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία των δραστηριοτήτων τους κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις στον χώρο του πολιτισμού είναι πολύ μικρού μεγέθους. Απαιτείται για κάθε υποκλάδο του πολιτιστικού προϊόντος μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, η οποία για να είναι άμεσης ενεργοποίησης θα πρέπει να βασισθεί στην Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της.

Ειρήνη Μουστάκη
Πρώην Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Καλλιθέας
Μέλος του τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ