Κυρ, 16 Ιουν 2019
Αρχική  > Νομαρχίες  > Νομαρχία Πειραιά

Ενημέρωση για το πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" από τη Νομαρχία Πειραιά

30/6/2010
Για τις ευκαιρίες που δίνει ένα νέο κοινοτικό πρόγραμμα σε επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν, κάνοντας πιο φιλική στο περιβάλλον την επιχείρησή τους, ενημερώνει το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών της Νομαρχίας Πειραιά.
Πρόκειται συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους από την 1η Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα με δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον κωδικό ΚΑΔ/ ΣΤΑΚΟΔ 55 και ειδικότερα :
• 55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• 55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
• 55.30.11: Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).
Οι επιλέξιμες ενέργειες στις οποίες μπορούν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατηγορίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Ανάπτυξης και Εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης νερού, Διαχείρισης Αποβλήτων (στερεά και υγρά απόβλητα), Ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενημέρωσης και προβολής.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του πρέπει να κυμαίνεται από τις 15.000 € έως 400.000 €. Η δημόσια επιχορήγηση φθάνει το 40% του έργου για όλη την επικράτεια και 45% για τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων (η ίδια συμμετοχή διαμορφώνεται στο 60% και 55% αντίστοιχα).
Για να μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα κάποια επιχείρηση θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :
 Να είναι Ατομική επιχείρηση ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ).
 Η επιχείρηση να είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης δραστηριότητας πριν την 01.01.2008.
 Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι «Σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα, σε μια δύσκολη περίοδο για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στη Νομαρχία Πειραιά αγωνιζόμαστε με το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών για να ενημερώσουμε έγκυρα, έγκαιρα και αξιόπιστα τους συμπολίτες μας σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που τους παρέχουν τα κοινοτικά προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013» για να προσθέσει «Το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους δεκάδες επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού στον ευρύτερο Πειραιά και στα νησιά, καθώς δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσουν φιλικές για το περιβάλλον και πολύ χρήσιμες και συμφέρουσες για τις ίδιες τους τις επιχειρήσεις εφαρμογές».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» από το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών της Νομαρχίας Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 12, Πειραιάς) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 4119514.