Τρι, 26 Μαρ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο: Τι απάντησε το ΓΛΚ

8/11/2018

Ανταλλαγή αλληλογραφίας ανάμεσα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε αναφορικά με Ερώτημα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, όπως προκύπτει από έγγραφο που δημοσίευσε χθες η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Ειδικότερα, το Υπουργείο είχε ρωτήσει το ΓΛΚ για τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών η οποία έχει προσφερθεί με αμοιβή ειδικού μισθολογίου.

Από την απάντηση προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι η προϋπηρεσία στο Δημόσιο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγνωρίζεται σε κάθε περίπτωση.

Το ΓΛΚ κάνει μνεία στο αρ.11 του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 και στις οδηγίες που τον Μάιο του 2016 είχαν δοθεί με διευκρινιστική Εγκύκλιο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών.

Επισημαίνει ότι μπορεί να αναγνωριστεί προϋπηρεσία σε Φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και  ΔΕΚΟ του κεφ.Α’ του ν.3429/2005) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ή της ειδικότητας με την οποία παρασχέθηκε.

 

Όπως υπογραμμίζει, εξυπακούεται ότι η προϋπηρεσία στο Δημόσιο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγνωρίζεται σε κάθε περίπτωση

Άλλωστε δεν θα μπορούσε κάποιος να αμειφθεί με Ειδικό Μισθολόγιο Δημοσίου Τομέα σε Φορέα ο οποίος δεν ανήκει στο Δημόσιο, σημειώνει το ΓΛΚ.

Επίσης, ο περιορισμός και η προϋπόθεση να εφαρμόζει ο Φορέας σήμερα τις διατάξεις του ν.4354/2015, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν προϋπηρεσίες σε ΝΠΙΔ που απορροφήθηκαν από Φορέα ο οποίος εφαρμόζει σήμερα τις ανωτέρω διατάξεις, καταλήγει το έγγραφο.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες έγγραφο ΕΔΩ