Δευ, 25 Μαρ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

Άμεσες ενέργειες για την επιλογή Γεν. Δ/ντων Περιφερειών (Εγκύκλιος-Προθεσμία)

8/8/2018
Οδηγίες για την επιλογή Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στις Περιφέρειες της Χώρας, όπως πρώτος σας παρουσιάζει ο AIRETOS.
Η εγκύκλιος έρχεται σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου που είχε εκδώσει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, στις 29 Μαΐου 2017, παρακαλώντας τότε το Υπουργείο Εσωτερικών να την κοινοποιήσει στους ΟΤΑ “προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ β΄ βαθμού κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων”.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε δύο Ενότητες, αφενός μεν παρουσίαση των αλλαγών που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο, αφετέρου καθορισμός των άμεσων ενεργειών των Περιφερειών έως την 14η Σεπτεμβρίου.

Ως βασικά σημεία του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ο Υπουργός επισημαίνει:

- Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος προϊστάμενος οργανικής μονάδας, υπάλληλος ο οποίος ως αξιολογητής δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του, ενώ παρατίθενται οι λεπτομέρειες για την αξιολογική περίοδο 2017.
- Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
- Σε δομημένη συνέντευξη καλούνται οι 7 πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης του Ε.Ι.Σ.Ε.Π. και τελικώς η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου του Φορέα.

Περαιτέρω, όσον αφορά τις άμεσες ενέργειες, ο Π. Σκουρλέτης επισημαίνει ότι οι Δ/νσεις Διοίκησης των Περιφερειών θα πρέπει να αποστείλουν -το αργότερο έως 14/9- στο Υπουργείο Εσωτερικών:
- αίτημα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις του συνόλου των Γενικών Διευθύνσεων του ισχύοντος Οργανισμού της Περιφέρειες, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται αξιολόγηση των δομών και τροποποίηση του Οργανισμού,
- εκτυπωμένο τον ισχύοντα Οργανισμό,
- τα ειδικά περιγράμματα των θέσεων ευθύνης που προκηρύσσονται, εκτυπωμένα και ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές Προκηρύξεις ΔΕΝ θα εκδοθούν από τις Περιφέρειες, αλλά με Κοινή Απόφαση Σκουρλέτη – Γεροβασίλη.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η ολοκλήρωση της επιλογής και τοποθέτησης των Γενικών Διευθυντών είναι προϋπόθεση για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και την επακόλουθη επιλογή Διευθυντών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ .