Κυρ, 16 Ιουν 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

45 εκατ. σε 8 από τις 13 Περιφέρειες για την ενίσχυση ερευνητικών φορέων

10/1/2019

Μια νέα δράση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και σε Περιφέρειες που χρήζουν ενίσχυσης των επιδόσεών τους στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Τομέα Έρευνας &Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Όπως ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης, ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης είναι 45 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης, ποσό που δύναται να αυξηθεί στα 54 εκατομμύριαευρώ.

Στόχος της προκήρυξης είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των ερευνητικών φορέων να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αναπτυξιακής σημασίας στις σχετικές Περιφέρειες.

Τα ερευνητικά έργα της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθούν από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα στις αντίστοιχες Περιφέρειες εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό.

 

Οι Περιφέρειες αυτές είναι οι:

1)      Βόρειο Αιγαίο,

2)      Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,

3)      Δυτική Μακεδονία,

4)      Ήπειρος,

5)      Ιόνια Νησιά,

6)      Νότιο Αιγαίο,

7)      Στερεά Ελλάδα και

8)      Πελοπόννησος.

 

Ενδεικτικά, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προβλέπεται να κατανεμηθούν 13 εκ. € (15,6 εκ. € με δυνατότητα αύξησης 20%), 12 εκ. € (14,4 εκ. €) στην Ήπειρο, 8 εκ. € (9,6 εκ. €) στο Βόρειο Αιγαίο, 4 εκ. € (4,8 εκ. €) στη Δυτική Μακεδονία και 3 εκ. € (3,6 εκ. €) στη Στερεά Ελλάδα.

 

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ερευνητές και επιστήμονες.