Σαβ, 17 Αυγ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

275 μεικτά οι υπάλληλοι των Δήμων, 4.350 του ΥΠΕΣ

15/5/2019
Τη λαϊκή ρήση “Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει” θυμίζει η ΚΥΑ Εσωτερικών–Οικονομικών που εκδόθηκε χθες 14 Μαΐου και καθόρισε την εκλογική αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις επικείμενες εκλογές.

Αρκεί να αναφερθεί πως τη στιγμή που το Υπουργείο καθόρισε, μεταξύ άλλων, για πλήθος δικών του υπαλλήλων αποζημίωση 4.350,00 ευρώ, την ίδια στιγμή όρισε πως οι υπάλληλοι των Δήμων θα λάβουν 275 ευρώ.

Να σημειωθεί πως τα 275 είναι μεικτά, καθώς οι Υπουργοί υπογράφουν πως η αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

 

Οι δημοτικοί υπάλληλοι λαμβάνουν μάλιστα την ασυγκρίτως χαμηλότερη αποζημίωση από τους υπαλλήλους όλων των Φορέων. 

Π.χ. ο κανόνας είναι τα 3.200 ευρώ, με ειδικές προβλέψεις 2.750,00 για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, 620,00 των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κλπ.

 

Συνολικά, η δαπάνη που προκαλείται για την καταβολή του αποκαλούμενου “εκλογικού επιδόματος” (της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά το τυπικότερο), ανέρχεται σε 19.243.950,00 ευρώ.

 

Με δεύτερη ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ίδιο ΦΕΚ, έγινε η συγκρότηση συνεργείων. 

Στους Πίνακές της μπορείτε να δείτε το μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων σε κάθε Δήμο και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Σε αυτήορίζεται πως η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία βεβαιώνεται: α) Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Περιφερειάρχη, β) Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

 

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο ΕΔΩ